Yazılar

İlkyardım eğitici eğitimi, ilkyardım alanında kişilerin uzman eğitim görevlileri tarafından her konuda eğitilmesi ile birlikte bu alanda sertifika onaylı kuruluşlar tarafından verilmektedir. İlkyardım eğitici eğitimi alanında sertifika sahibi olan kişiler, başta eğitim kuruluşları olmak üzere birçok meslek kolunda kariyer gerçekleştirme imkanı elde edebilmektedir.

ilkyardım eğitici eğitimi

Bu eğitim, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilmekte ve katılımcıların eğitimi tamamladıktan sonra “İlkyardımcı Eğitim Sertifikası” olarak adlandırılan sertifikayı almasına imkan sağlamaktadır. İlkyardım eğitici eğitiminde öncelikli amaç temel ilkyardım bilgilerinin dışında katılımcılara profesyonel ve teorik bilgiler sağlayıp, sertifika almalarının ardından bu bilgileri diğer katılımcılarla paylaşacak düzeye getirilmesi olarak yorumlanabilmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Nedir?

İlkyardım eğitici eğitimi, katılımcılar için tüm ilkyardım bilgi, beceri ve tekniklerini öğretme konusunda özel eğitimleri içermektedir. Bu eğitim ile birlikte katılım sağlayan kişilere Tema Akademi tarafından belirlenecek eğitim programı ile birlikte ilkyardım konularında yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Aynı zamanda bu yetkinliklerini eğitim sonunda alabilecekleri sertifikaları ile birlikte çeşitli kurumlarda, kuruluşlarda, eğitim bölgelerinde veya özel eğitimlerde başka diğer katılımcılara aktarabilmeleri yönünde teknik bilgiler sağlanmaktadır. Katılımcılar, eğitim sonunda ilkyardım alanında yetkinliğe sahip hale gelir ve aynı zamanda bu bilgilerini başka kişilere öğretme becerisi kazanır.

İlkyardım Eğitici Eğitimleri Neleri İçerir?

İlkyardım eğitici eğitimlerinde öncelikli amaç, kişilerin öğrenecekleri bilgileri öğretme becerisi elde etmeleri olmaktadır. Eğitime katılım sağlayan kişiler, eğitim sonunda özel bir sertifika sahibi olurlar. Bu sertifika ile birlikte birçok şirkette, özel kurumda, kuruluşlarda, eğitim kurumlarında eğitici olarak kariyer gerçekleştirme imkanı elde ederler. İlkyardım eğitici eğitimlerinde genel olarak katılımcılara sağlanan detaylar ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

 1. İlkyardım Temel Bilgiler; Temel ilkyardım bilgileri acil durumlarda, kaza anlarında, önemli sağlık sorunlarında durumun nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda temel düzeydeki bilgileri kapsamaktadır.
 2. İlkyardım Teknik Bilgiler; Teknik bilgiler, katılımcılara çeşitli durumlarda müdahale edilen kişiye nasıl yaklaşılması gerektiği ve ne tür müdahaleler gerçekleştirilmesi gerektiği, çeşitli sorunların nasıl önlenmesi gerektiği gibi önemli detayları içermektedir.
 3. İlkyardım Uygulama Becerileri; İlkyardım gerektiren önemli senaryolara karşı eğitimcilerin ne tür faaliyetler gerçekleştirmesi gerektiği gibi uygulama becerisini içeren bilgiler sağlanmaktadır.

Bu tür eğitim içerikleri dışında simülasyonlar, tatbikatlar, kritik ve acil durumlar, sınavlar gibi önemli eğitim içerikleri bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra, ilkyardım eğitici eğitimlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tema Akademi gibi onaylı kuruluşlar tarafından eğiticilere onaylı müfredatlar ile birlikte eğitimler sağlanmaktadır. Eğitimci eğitimlerinin temel konularını şu şekilde listelemek mümkündür;

 1. Acil tedavi, ilkyardımcılar, ilkyardım ve acil tedavi arasında bulunan farklar gibi gibi genel ilkyardım bilgileri,
 2. Vücut nabzı, ilk değerlendirilmeler, olay yeri gibi hastaların ve yaralıların olay yeri değerlendirmeleri,
 3. Solunum ve kalp durması, hava yolu tıkanıklığı gibi temel yaşam desteğine dair teknik bilgiler,
 4. Kanama çeşitleri ve kanamalarda ilkyardım tekniklerini içeren kanamalarda ilkyardım bilgileri,
 5. Yara çeşitleri, ciddi yaralanması, göğüs yaraları gibi yaralanma türlerini içeren yaralarda ilkyardım bilgileri,
 6. Yanıklar, donmalar ve sıcak çarpması gibi durumlarda uygulanması gereken teknik ilkyardım bilgileri,
 7. Hasta/yaralıda oluşan çıkık, kırık, burkulma gibi durumlara karşın çeşitli ilkyardım türleri ve bilgiler,
 8. Bilinç kaybı, bilinç bozukluğu, havale, sara krizi gibi bilinç bozukluğu durumlarına karşı bilgiler,
 9. Hasta ve yaralılarda görülebilecek çeşitli zehirlenme türleri için bilgiler ve teknik ilkyardım eğitimleri,
 10. Göz, kulak, burun gibi duyu organlarına cisim kaçması gibi durumlarda gerekli ilkyardım eğitimleri,
 11. Hayvan ısırması, hayvan saldırıları gibi durumların önemini içeren bilgiler ve ilkyardım bilgileri,
 12. Boğulma gibi önemli durumlar ve hasta taşıma tekniklerini kapsayan hasta müdahale eğitimleri.

Bu önemli ve kapsamlı ilkyardım teknikleri/bilgi eğitimleri ile birlikte katılımcılar birçok önemli durumda, kazada, acil vakalarda müdahale konusunda yetkinliğe erişmektedir. Aynı zamanda elde ettikleri bilgi birikimlerini diğer katılımcılara aktarabilmek konusunda da eğitilmekte, böylelikle Tema Akademi tarafından alanında uzman ve profesyonel ilkyardım eğitimcileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.